O PODJETJU

Podjetje MKV d.o.o. Je bilo ustanovljeno 2008. Ustanovitelja sta Matjaž Majcen in Iris Vidovič.  Sedež podjetja se nahaja na Potrčevi cesti  65 na Ptuju.  Svoje storitve opravljamo v domačem okolju, kjer imamo tudi proizvodnjo ter v mednarodnem okolju. Naša primarna  dejavnost  je izdelava zahtevnih kovinskih konstrukcij , industrijska montaža, varjenje, vzdrževanje ter remonti.

Prav tako v podjetju podajamo velik pomen varjenju. Spremljamo zahteve naročnikov in z usposabljanjem naših varilcev dosegamo najvišjo kakovost izdelkov. Vsi varilci imajo veljaven a-test.

V podjetju MKV  d.o.o. nenehno sledimo novim trendom in zahtevam na področju  varnosti in zdravja pri delu.  Kakovost vodenja podjetja dokazujemo z varnostnim certifikatom SCC*/SCP(VCA), pridobljenim oktobra 2014

Naročniki, ki so z nami sodelovali  se z novimi projekti vračajo k nam. To je potrditev našega uspešnega dela in naše največje zadovoljstvo.

NAŠI SODELAVCI

Danes zaposlujemo več kot 130 ljudi različnih specializacij. Poslovna uspešnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo mednarodnega podjetja. Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih omogoča, da so naši sodelavci med najboljšimi na svojih področjih dela. Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja. Enake možnosti dajemo vsem ne glede na  spol, raso, barvo kože,versko ali politično prepričanje in so temelj našega delovanja.

Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. Za vsa delovna mesta spremljamo tveganje za nastanek  nezgod in jih s primernimi varstvenimi ukrepi        želimo preprečiti oz. Jih želimo ohraniti na sprejemljivi ravni, ter tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljšanje delovnih razmer.